Cięcie betonu | Szlifowanie betonu | Frezowanie betonu |Wiercenie | Wyburzenia

Wiercenie betonu

Wiercimy otwory w betonie w celu uzyskiwania przejść w ścianach lub stropach pod instalacje wodno - kanalizacyjne, elektryczne, gazowe oraz kanały wentylacyjne. Wiercimy otwory w stali..

wiercenie betomu
wiercenie betomu
wiercenie betomu
wiercenie betomu
wiercenie betomu
wiercenie betomu
wiercenie betomu
wiercenie betomu