Cięcie betonu | Szlifowanie betonu | Frezowanie betonu |Wiercenie | Wyburzenia

Cięcie betonu

Pił ściennych używamy do cięcia powierzchni pionowych jak również wykorzystujemy je do ciecia powierzchni poziomych, gdy nie ma możliwości użycia pił jezdnych. Konstrukcja piły ściennej oparta jest na prowadnicy, po której porusza się maszyna wraz z tarczą tnącą. Najczęściej spotykanymi napędami pił ściennych to napęd hydrauliczny oraz elektryczny.

Ciecie piłami ściennymi jest bardzo precyzyjną metodą przeznaczoną do wycinania otworów o ściśle określonych wymiarach, takich jak otwory drzwiowe, okienne lub wentylacyjne.

Ciecie jest możliwe zarówno prostopadle do powierzchni jak i pod zadanym kątem. technikę tę wykorzystujemy przy wszelkiego rodzaju pracach modernizacyjnych i remontowych oraz na nowo powstających obiektach.